เครื่องอบผ้า อุตสาหกรรม
Primus เครื่องอบผ้า อุตสาหกรรมแบบ 2 ชั้น
ระบบไฟฟ้า/แก๊ส ขนาด 14 และ 20กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้า อุตสาหกรรม
Primus เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม
ระบบไฟฟ้า ขนาด 9 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้า อุตสาหกรรม
Primus เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า ขนาด 14 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้า อุตสาหกรรม
Primus  เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม
ระบบไฟฟ้า ขนาด 18 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้า อุตสาหกรรม
Primus  เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า ขนาด 27 กก.