เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าคุณภาพอุตสาหกรรม
Pandata ระบบบริหารจัดการร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง
เครื่องCentral Payment และเครื่องจำหน่ายสินค้า ร้านสะดวกซัก