เครื่องอบผ้า อุตสาหกรรมPrimus เครื่องอบผ้า อุตสาหกรรมแบบ 2 ชั้นระบบไฟฟ้า/แก๊ส ขนาด 14 และ 20กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้า อุตสาหกรรมPrimus เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้า ขนาด 9 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้า อุตสาหกรรมPrimus เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า ขนาด 14 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้า อุตสาหกรรมPrimus  เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้า ขนาด 18 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้า อุตสาหกรรมPrimus  เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า ขนาด 27 กก.
เครื่องอบผ้า อุตสาหกรรม Primus เครื่องอบผ้า อุตสาหกรรมระบบแก๊ส ขนาด 25 กก.