เครื่องซักผ้าเชิงพาณิชย์ 9 Kg. primus-ts-pc-20
เครื่องซักผ้าฝาหน้าเชิงพาณิชย์ 14 kg.
เครื่องซักผ้าฝาหน้า เชิงพาณิชย์ 18 kg.
เครื่องซักผ้าฝาหน้า เชิงพาณิชย์