ลงทุนร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง Wonder Wash แฟรนไชส์ร้านสะดวกซักธุรกิจที่น่าลงทุน เหมาะสำหรับท่านที่อยากมีธุรกิจส่วนตัว
Wonder Wash ธุรกิจร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง

การพิจารณาคัดเลือกแฟรนไชส์ซี

1.  เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้ 

2. มีความเป็นเจ้าของธุรกิจ มีความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่น พร้อมที่จะ     เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

3. มีเงินลงทุนสำหรับดำเนินการธุรกิจ หรือ สามารถจัดหาเงินลงทุนโดยการ

   กู้จากสถานบันการเงิน ตามงบประมาณการลงทุน

4. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

5. มีจิตวิญญาณ และ ทัศนคติ ของการให้บริการที่ดี


 

 


Wonder Wash แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ประจำปี 2563Wonder Wash แฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง เราเป็น 1 ใน 34 ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำปี 2563 (Thailand Franchise Quality Award 2020)นับว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติที่การันตีคุณภาพและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาที่มีอย่างต่อเนื่องของธุรกิจแฟรนไชส์ เราพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาและต่อยอดไปสู่ความเป็นหนึ่งเคียงข้างนักลงทุนทุกท่าน