เยี่ยมชมโรงงาน Alliance

คณะผู้บริหารและทีมวิศวกร Wonder Wash เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Alliance Laundry Systems  และอบรมงานติดตั้ง รวมถึงงาน Service เครื่องซัก-เครื่องอบผ้าเพื่อรักษามาตรฐานตามหลักสากลจาก Alliance Laundry Systems