หน้าใหม่

ภาพบรรยากาศ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ประจำปี 2563 (Thailand Franchise Quality Award 2020)

 

 

Wonder Wash ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง บริหารงานด้วยระบบ Central Payment เป็น 1 ใน 34 ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ในครั้งนี้ด้วย
 

สนใจธุรกิจติดต่อเราได้ที่
☎️ 064-442-6662