ระบบบริหารจัดการร้าน Pandata

The Real-Time Supporting Franchisee System

 

เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องจำหน่ายสินค้า และเครื่อง Kiosk ของ Wonder Wash มีระบบบริหารจัดการร้านครบวงจรที่ถูกเชื่อมต่อกับระบบที่มีชื่อว่า PanData บนระบบ Cloud Service เพื่อควบคุมและ Monitoring การทำงาน สามารถทำรายงานยอดขายของแต่ละร้านแยกย่อยรายเครื่องและรายงานต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แผนการตลาด สามารถตรวจสอบสถานะเครื่องว่าง-ไม่ว่าง-ชำรุด พร้อมทั้งสั่งงานเครื่องเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าจากระยะไกลการแจ้งเตือนต่างๆ บริหารจัดการสมาชิกเช่นตรวจสอบยอดเครดิตยอดคงเหลือของลูกค้าตรวจสอบโปรโมชั่นเป็นต้น