เครื่องซัก/อบกึ่งพาณิชย์ (Semi-Commercial)Speed Queen เครื่องซัก/อบผ้ากึ่งพาณิชย์(Semi-Commercial) แบบ 2 ชั้นระบบไฟฟ้า ขนาด 10.5 กก.
เครื่องซัก/อบผ้า เชิงพาณิชย์ (Commercial) Speed Queen เครื่องซัก/อบผ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial) แบบ 2 ชั้นระบบไฟฟ้า/แก๊ส ขนาด 10.5 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้าเชิงพาณิชย์ (Commercial) Speed Queen
ระบบไฟฟ้า ขนาด 10.5 กก.
เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม
Speed Queen เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรม แบบ 2 ชั้น
ระบบไฟฟ้า/แก๊ส ขนาด 14 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม
Speed Queen เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า ขนาด 14 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม
Speed Queen เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า ขนาด 14 กก.
เครื่องอบผ้า อุตสาหกรรม
Primus เครื่องอบผ้า อุตสาหกรรมแบบ 2 ชั้น
ระบบไฟฟ้า/แก๊ส ขนาด 14 และ 20กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้า อุตสาหกรรม
Primus เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม
ระบบไฟฟ้า ขนาด 9 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้า อุตสาหกรรม
Primus เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า ขนาด 14 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้า อุตสาหกรรม
Primus  เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม
ระบบไฟฟ้า ขนาด 18 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้า อุตสาหกรรม
Primus  เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า ขนาด 27 กก.
เครื่องอบผ้า อุตสาหกรรมIPSO เครื่องอบผ้า อุตสาหกรรมแบบ 2 ชั้น ระบบไฟฟ้า/แก๊ส ขนาด 14/20 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม IPSO  ระบบไฟฟ้า ขนาด 9 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม IPSO ระบบไฟฟ้า ขนาด 13.6 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม IPSO ระบบไฟฟ้า ขนาด 18 กก.
เครื่องซักผ้าฝาหน้าอุตสาหกรรม IPSO ระบบไฟฟ้า ขนาด 27 กก.